Zelení jsou jediná strana u nás, která si je vědoma vážnosti hrozeb, které před námi stojí. Ať je to na jedné straně klimatická změna a její dopady, které ani u nás už nelze ignorovat, a další životně důležitá ekologická témata, nebo na straně druhé ohrožení demokracie a svobody ze strany zastánců autoritářství, kteří popírají vědecká fakta, šíří propagandu a/nebo spiklenecké teorie, odpírají ženám svobodu rozhodovat o svém těle a nejraději by kontrolovali, co kdo dělá ve své ložnici. Živoucí planeta a svoboda a demokracie jsou základní hodnoty, které je zapotřebí hájit na všech úrovních. Proto podporuji Zelené.

David Binar (nezávislý)

7. David Binar (nezávislý)

David Binar je novinář. Původem z Ostravy se jako syn disidenta stal uprchlíkem před totalitním režimem a vyrostl ve Vídni a v Mnichově. Tyto zkušenosti formovaly jeho názory na zastupitelskou demokracii, lidská práva a životní prostředí. Před více než čtvrtstoletím zakotvil na Sedmičce a nedá na ni dopustit. Jako slepý k houslím přišel před několika lety k hospodě na Letné (stavte se, pokecáme).

Moje projekty