Chci prosazovat jasné a účinné kroky v adaptaci města na klimatickou změnu a také aktivní bytovou politiku, protože bych si přála, aby nás každodenní život na Sedmičce těšil, a ne, abychom z ní museli prchat. Už 8 let jsem na radnici členkou Finančního výboru a díky tomu jsem získala důkladný vhled do financování městské části se všemi jeho nástrahami i příležitostmi.

Tereza Štysová (Zelení)

6. Tereza Štysová (Zelení)

Tereza Štysová se profesně věnuje financím a ekonomice – více než 15 let pracuje ve finančním řízení neziskových organizací, např. v Člověku v tísni, Transparency International ČR a nyní v Junáku – českém skautu.

Moje projekty