Program pro komunální volby 2022

Praha 7 je naším domovem – místem, kde rostou naše děti, kde chodí do školky a do školy, kde se setkáváme s přáteli. Chceme, aby naše čtvrť zůstala pestrá a přívětivá pro všechny generace, pro starousedlíky i nově příchozí. I nadále budeme prosazovat řešení pro snižování dopadů klimatické změny, sociální solidaritu a bezpečnost na silnicích i v ulicích.

1

PRAHA 7 ZELENÁ A UDRŽITELNÁ

Klimatická změna je realitou a Praha 7 musí být odolná vůči jejím dopadům. Všichni cítíme, že se město přes léto přehřívá. Nejúčinnější klimatizací jsou stromy v ulicích, které navíc čistí vzduch a poskytují útočiště ptákům a hmyzu. Zasadíme se o to, aby zeleň nebyla jen okrasnou, ale také funkční a zdravou součástí veřejného prostoru, která má při plánování či úpravách nezastupitelné místo.

2

PRAHA 7 SOLIDÁRNÍ A NÁPOMOCNÁ

Pandemie Covidu 19 a pomoc uprchlíkům z Ukrajiny ukázaly, že Praha 7 je místem mimořádné solidarity obyvatel s lidmi ve složitých situacích. Radnice Prahy 7 proto musí nadále držet vysoký standard akceschopnosti a rychlé pomoci těm, kteří to potřebují. Základní lidskou potřebou je i bydlení, se kterým má samospráva v případě nouze pomoci.

3

PRAHA 7 BEZPEČNÁ A PŘÍVĚTIVÁ

U veřejných prostranství je pro nás prioritou, aby byla dobře přístupná a všichni se na nich cítili dobře – včetně rodičů s dětmi, seniorů a seniorek, lidí se sníženou schopností pohybu či orientace. V ulicích budeme nadále zvyšovat bezpečnost nejzranitelnějších účastníků dopravy, jako jsou chodci či cyklisté.

4

PRAHA 7 PRO CYKLISTY, CHODCE I ŘIDIČE

Už druhé volební období se jako součást Rady Prahy 7 zasazujeme o větší bezpečnost v dopravě. Chytrá městská mobilita musí být schopna sladit potřeby všech účastníků tak, aby bylo bezpečné a pohodlné jezdit nejen autem, ale také veřejnou dopravou čí na kole a chodit pěšky.

5

PRAHA 7 PRO VŠECHNY GENERACE

Město tvoří lidé všech generací, a proto musí komunální politika myslet na potřeby všech. Péče o druhé je hodnotou, kterou je třeba ocenit a systematicky podporovat.

6

PRAHA 7 SE VSTŘÍCNÝM VZDĚLÁVÁNÍM

Kvalitní vzdělání je právem každého dítěte. Městská část musí zajistit dostupnost základních škol i školek pro všechny rodiny z Prahy 7 a zvyšovat jejich kvalitu.

7

PRAHA 7 KULTURNÍ A SOUSEDSKÁ

Jako Zelení jsme součástí koalice, která na Praze 7 zavedla ART DISTRICT 7, propojující kulturní aktéry s dalšími oblastmi života. Sedmička se etablovala jako kulturní centrum Prahy a my chceme pokračovat v nastavené cestě.

8

PRAHA 7 TRANSPARENTNÍ, HOSPODÁRNÁ A VSTŘÍCNÁ K PODNIKÁNÍ

Nástupem do vedení městské části v roce 2014 jsme otevřeli a zprůhlednili práci radnice. Snažíme se co nejvíce zapojovat obyvatele do rozhodování, maximum informací je veřejně přístupných a každý má prostor se vyjádřit na jednání Zastupitelstva. Zásadní výzvou pro následující volební období je úspěšná realizace schválených investičních akcí, zejména těch z rozpočtu Hlavního města Prahy.