Nový přechod pro chodce

Nový přechod pro chodce

Společně s celkovou rekonstrukcí křižovtaky byl obnovem přechod pro chodce na západní straně křižovatky Plynární x Argentinská.