Zvýšení bezpečnosti přechodu

Na žádost místních obyvatel jsme snížili příjezdovou rychlost aut k přechodu.